مقاله تهيه و ارزيابي آگلومره هاي کاربامازپين – فوق متلاشي سازها به روش کريستاليزاسيون کروي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تهيه و ارزيابي آگلومره هاي کاربامازپين – فوق متلاشي سازها به روش کريستاليزاسيون کروي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کريستاليزاسيون کروي
مقاله سرعت انحلال
مقاله تداخل دارو – اکسي پيان
مقاله فوق متلاشي ساز
مقاله کاربامازپين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: تجلي بخش عطيه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، تهيه و ارزيابي آگلومره هاي حاوي کاربامازپين (CBZ) و فوق متلاشي سازها با استفاده از تکنيک کريستاليزاسيون کروي است.
روش ها: اساس روش، کريستاليزاسيون مجدد کاربامازپين و آگلومراسيون همزمان آن با دو نوع فوق متلاشي ساز مختلف سديم استارچ گليکولات (SSG) يا کراس کارملوز سديم (CCS) است. سيستم حاوي اتانول، ايزوپروپيل استات و آب به عنوان محيط کريستاليزاسيون بکار رفت که اين مواد به ترتيب نقش حلال قوي، مايع پلساز و حلال ضعيف را ايفا کردند. خصوصيات ميکرومريتيک و حالت جامد آگلومره ها به کمک تست هاي مختلف ريزش پذيري، توزيع اندازه ذره اي، کرويت، آناليز حرارتي (DSC)، تفرق اشعه ايکس (XRPD) و FT-IR مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين زمان دزانتگراسيون و رهش دارو از آگلومره ها مطالعه شدند.
يافته ها: در مقايسه با کريستال هاي اوليه دارو، آگلومره ها پيشرفت واضحي در خصوصيات ميکرومريتيک و سرعت انحلال نشان دادند. طبق نتايج، عليرغم تاثير بهترCCS  نسبت به SSG بر زمان دزانتگراسيون، CCS اثر کمتري در بهبود سرعت انحلال دارو داشت، که احتمالا به دليل وجود تعامل الکتريکيCCS  و CBZ مي باشد. نتيجه گيري: تکنيک کريستاليزاسيون کروي، روشي ساده و کارآمد براي تهيه اگلومره هاي دارو – فوق متلاشي ساز است که موجب بهبود خواص ميکرومريتيک و سرعت انحلال دارو مي گردد.