مقاله تهيه و بررسي خصوصيات الياف پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي تقويت شده با نانو کلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: تهيه و بررسي خصوصيات الياف پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي تقويت شده با نانو کلي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي
مقاله نانو کلي
مقاله نانو ساختار
مقاله الياف نانو کامپوزيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليئي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي اصلاح فرآيند پذيري و خواص پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي جهت توليد الياف پرداخته شده است. در اين راستا تحقيقات انجام شده بر روي عوامل موثر بر تشکيل ساختار و خواص نمونه هاي نانو کامپوزيتي پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي تقويت شده با نانو کلي که به روش اختلاط مذاب توسط مخلوط کننده داخلي تهيه شده اند متمرکز گرديد. در نهايت اين نانوکامپوزيتهاي توليد شده بوسيله فرآيند ذوب ريسي به الياف تبديل شدند. خصوصيات الياف نانو کامپوزيتي حاصل از پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي بوسيله تکنيکهاي تفرق اشعه ايکس (XRD)، کالريمتري (DSC)، ميکروسکوپ الکتروني پويشي (SEM) و استحکام سنج مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد پخش مناسب صفحات نانو کلي در ماتريس پليمري بيشترين تاثير را بر ارتقا خصوصيات الياف دارا مي باشد. خواص مکانيکي الياف حاصل بواسطه حضور نانو کلي ارتقا پيدا مي کند ولي با اين حال چغرمگي الياف مورد نظر کاهش مي يابد. جهت يافتن ارتباطي بين خواص مکانيکي هر نمونه از الياف نانوکامپوزيتي بازيافتي حاصل و ساختار مولکولي آن به بررسي خواص حرارتي، مورفولوژيکي، ساختاري و مکانيکي پرداخته شد.