مقاله تهيه و بررسي زيستي نانوذرات ابر پارامغناطيسي اكسيد آهن نشان دار شده با گاليم -۶۷ در موش صحرايي سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تهيه و بررسي زيستي نانوذرات ابر پارامغناطيسي اكسيد آهن نشان دار شده با گاليم -۶۷ در موش صحرايي سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابرپارامغناطيس
مقاله اكسيدهاي آهن
مقاله گاليم ۶۷
مقاله پراكنش زيستي
مقاله تركيبات نشان دار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي فر آرش
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سيمچي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوذرات ابر پارامغناطيسي اكسيد آهن  (SPION)پس از تهيه شدن، با هدف بررسي پراكنش زيستي اين ذرات در بدن موش صحرايي، با گاليم ۶۷- نشان دار شدند تا [۶۷Ga]-SPION به دست آيد. نانوذرات ابر پارامغناطيسي اكسيد آهن با دانه بندي كوچك با روش هم رسوبي با استفاده از نمك هاي آهن Fe+3 و Fe+2 با نسبت مولي ۲ به ۱ سنتز شدند. از روش هاي شناسايي XRD، TGA، DSC، VSM، HRSEM، TEM و FT-IR براي بررسي خواص و ابعاد نانوذرات حاصله استفاده شد. به منظور رديابي جذب بافتي SPION، نانوذرات اكسيد آهن نشان دار شده با گاليم ۶۷-، با بازده نشان دارسازي بالا (بيش از %۹۶، تعيين شده با روشRTLC ) سنتز شدند. نانوذرات سنتز شده پايداري بسيار خوبي را در دماي اتاق و حداقل براي ۴ روز نشان دادند. پراكنش زيستي [۶۷Ga]-SPION در موش صحرايي سالم تا ۲۴ ساعت بررسي و با از پراكنش يون ۶۷Ga+3 مقايسه گرديد. نتايج به طرز قابل توجهي تجمع ذرات نشان دار شده در سيستم رتيكولواندوتليال را تاييد كردند. اين نتيجه نه تنها قابليت استفاده از تركيب فوق براي تعيين مكان نانوذرات تزريق شده به بافت ها در هنگام گرمادرماني و يا عكس برداري پزشكي را نشان مي دهد، بلكه امكان استفاده هم زمان اين ذرات با راديوداروهاي درماني را نيز پيشنهاد مي كند.