مقاله تهيه و بررسي ويژگي هاي کيفي برگه خرمالو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تهيه و بررسي ويژگي هاي کيفي برگه خرمالو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي کيفي
مقاله آزمون چشايي
مقاله برگه خرمالو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حزباوي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از بهترين روش هاي کاهش هزينه حمل و نقل و افزايش عمر انبارماني ميوه ها و محصولات کشاورزي خشک کردن آنها مي باشد. ميوه خرمالو (Diospyrus kaki L.) به منظور خشک کردن، تهيه برگه و بررسي ويژگي هاي کيفي آن در رطوبت اوليه .wb 21.75% مورد مطالعه قرار گرفت. ويژگي هاي کيفي مورد بررسي در اين تحقيق شامل شيريني، رنگ، نرمي، قابليت جويدن، عدم گسي و بو بود. در اين تحقيق از ۲۶ نفر در محدوده سني بين ۲۵-۳۰ سال براي انجام آزمون چشايي استفاده شد. سپس با انتخاب ۳ سطح رطوبت ۵، ۱۰ و ۱۵% و بررسي داده هاي آزمون چشايي، نتايج نشان داد که اگر چه سطح رطوبت %۵ داراي بيشترين مزه شيريني و عدم گسي است اما سطح رطوبت %۱۰ حداکثر مطلوبيت جويدن، نرمي و در نهايت بيشترين مطلوبيت کلي با امتياز ۸۵٫۱۳% را به خود اختصاص داد. در نتيجه به نظر مي رسد براي تهيه برگه از ميوه خرمالوي با رطوبت اوليه مشابه بهتر است از برگه هاي با سطح رطوبت %۱۰ استفاده شود.