مقاله تهيه ژل زيركونيم موليبدات و بررسي تاثير خصوصيات فيزيكوشيميايي آن بر كارآيي ژنراتورهاي تكنسيم -۹۹m که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تهيه ژل زيركونيم موليبدات و بررسي تاثير خصوصيات فيزيكوشيميايي آن بر كارآيي ژنراتورهاي تكنسيم -۹۹m
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنراتورهاي تكنسيم -۹۹m
مقاله جداسازي به روش كروماتوگرافي
مقاله زيركونيم موليبدات
مقاله تكنسيم -۹۹m

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داورپناه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطارنصرتي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بوداني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: فضلعلي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: خوش حسن حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قنادي مراغه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژل زيركونيم موليبدات خواص فوق العاده اي را در استفاده از آن به عنوان ماتريس ستون ژنراتورهاي ۹۹mTc نشان داده است. شرايط سنتز ژل زيركونيم موليبدات مستقيما تعيين كننده خواص فيزيكوشيميايي آن و از اين رو كارآيي آن در ژنراتورهاي ۹۹Mo/99mTc مي باشد. در اين تحقيق نمونه هاي مختلفي از ژل زيركونيم موليبدات تحت شرايط مختلف سنتز شده و با استفاده از روش هاي ICP، TGA،SEM  و XRD شناسايي شدند. تاثير عواملي از قبيل pH محلول موليبدات، نسبت مولي Zr:Mo، ترتيب افزايش واكنش گرها، شستشوي ژل و نحوه دانه دانه كردن آن بر كارآيي ژنراتورهاي تكنسيم ۹۹m-، به منظور دست يابي به شرايط بهينه، مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش ها نشان دادند كه شرايط بهينه سنتز عبارت از pH=4-4.5 براي محلول موليبدات، نسبت ۱:۱ براي Zr:Mo، افزايش تدريجي محلول موليبدات به محلول زيركونيم اكسي كلريد، عدم شستشوي ژل حين عمل آب گيري و آسياب كردن ژل حاصل مي باشد.