مقاله تهيه گاما آلوميناي كروي در مقياس بنچ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۷۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تهيه گاما آلوميناي كروي در مقياس بنچ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاما آلوميناي كروي
مقاله پايه كاتاليست
مقاله شكل گيري در روغن
مقاله قطره – روغن
مقاله روش سل – ژل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيديان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتلو نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني يزدي سيدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش براي تهيه گاما آلوميناي كروي از روش قطره-روغن استفاده شد. به اين منظور هيدروسل با تركيب درصدAl/Cl=1.5  تهيه گرديد و سپس قطره قطره در ستون حاوي روغن مناسب، ريخته شد. پس از شكل گيري دانه هاي كروي در ستون و ماندگاري لازم، مرحله هاي شستشو و تكليس آنها انجام شد. دانه هاي كروي گاما آلومينا به دما، pH محيط و رطوبت بسيار حساس مي باشند. بنابراين شرايط عمليات بهينه شد. دانه هاي كروي به دست آمده براي كاربرد به عنوان پايه كاتاليست مناسب بودند.