سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم ریاحی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
محمدعلی فقیهی ثانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

با توجه به اینکه سنتز زیرکنیا از ماسه زیرکنی، فرآیندی گران و طولانی است، بدیهی است هر گونه تلاش در جهت استفادة مستقیم از مینرال زیرکن، بجای اکسید زیرکونیم، برا ی ته یه رنگدانه ها ی پا یه ز یرکنی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود . برای این منظور، ابتدا زیرکن در حضور ترکیبات قلیایی حرارت داده می شود تا فاز سیلیکوزیرکنات قلیایی تشکیل گردد . در مرحلة بعد، فل وئوری د سد یم به عنوان مینرالایزر و وانادات آمون ی وم به عنوان عامل رنگزا را به سوسپانسیون حاوی سیلیکوزیرکنات قلیایی اضافه نموده و سپس محلول اسید سولفوریک را به آن می افزاییم . محصول ژله ای بدست آمده پس از خشک شدن و حرارت دهی به فاز زی رکن آب ی رنگ ( رنگدانه ) تبدیل می گردد . عامل اصل ی ایجاد رنگ آبی قرار گرفتن وانادیوم در موقعیت تتراهدرال به جای اتم سیلیسیم در ساختار زیرکن است .