سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ژانت سلیمان نژاد – دانشکده شیمی دانشگاه ایلام
فروزان همتی – دانشکده شیمی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
علی مرسلی – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
فرانک منطقی – دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ترکیب (C10H9N2)[Cr(C6H7N)2](C10H8N2)∙۲H2O یا ´-bipyH)[Cr(ntaH)2](4,4´-bipy)∙۲H2O4 ، ) از واکنش بین Cr(NO3)2∙۹H2O با ۴ ، ۴ بی پیریدین bipy – 4 ، ۴) نیتریلو تری استیک اسید ntaH3 با نسبت مولی ۴:۲:۱ در محلول آبی تهیه شد. پراش پرتو ایکس تک بلور برای شناسایی این ترکیب به کار گرفته شده است. ترکیب در سیستم بلوری مونو کلینیک وگروه فضایی P21/n بچهار مولکول در سلول واحد متبلور می شود. پارامترهای سلول واحد برای این ترکیب عبارتند از : (فرمول در متن اصلی مقاله) مقدار R نهایی آن ۰/۰۴۱۹ برای ۴۹۶۷ باز تاب است .هر اتم مرکزی در این ترکیب به وسیله شش اتم کوئوردینه شونده احاطه شده و اتم های متصل شده به فلز، آرایش هشت وجهی واپیچیده را در اطراف Cr به وجود می آورند. به این معنی که دو گروه نیتریلو تری استات هر یک به عنوان لیگاند سه دندانه عمل کرده ویک اتم نیتروژن و دو اتم اکسیژن خود را در اتصال به فلز مرکزی شرکت می دهند. افزون بر این، واحد ساختاری این ترکیب دارای یون ۴ ، ۴ – -بی پیریدینیم ´-bipyH)4، ۴ بعنوان یون مخالف و نیز یک مولکول ۴ ، ۴ – بی پیریدین و دو مولکول آب غیرکوئوردینه است. در این ساختار بلوری، اجزای متفاوت تشکیل دهنده بلور به وسیله بر هم کنش های غیر کووالانسی نظیر پیوند هیدروژنی و نیز انباشتگی π−π و C−H∙∙∙π به یکدیگر متصل شده و تشکیل شبکه سه بعدی ابر مولکولی را می دهند.