سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود شهریاری – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
معصومه طباطبایی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
میترا قاسم زاده – مرکز شیمی و مهندسی شیمی ایران
Bernhard Neumuller – Fachbereich Chemie der Universitaet Marburg

چکیده:

در این پروژه لیگاند شیف باز دیگر از ترکیب ۴- آمینو- ۵ متیل-۲ -۱,۲,۴H – تری آزول (H(4)(3) تیون (AMTT) با ۴- متوکسی بنز آلدهید تهیه شد. کمپلکس این لیگاند با مس I ظرفیتی در حضور تری فنیل فسفین نیز سنتز شد. ساختار بلوری کمپلکس توسط کریستالوگرافی اشعه X تعیین شد. کمپلکس (Cu(L)pph(3))(2)Cl].2.5CHCl(3] یک کمپلکس چهار وجهی کج شکل است که در سیستم تری کلینیک با گروه فضایی P-1 و a=1183.7 و b=1370.1 و c=1621.1 و α=۸۵٫۶۹ و β=۸۸٫۵۲ و y=84.89 و Z=2 بلور می شود.