سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مسعودی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
علی آفتابی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش فریت روی نانومتری از طریق فرآیند نوین آسیاب کاری پرانرژی مرطوب ، از پودرهای فلزی آهن و روی تهیه گردید . مراحل این فرآیند به کمک الگوهای XRD مورد بررسی قرار گرفت . فاز خواسته فریت روی ) ) ZnFe2O4 پس از ۱۰ ساعت آسیاب کاری در حدود ۱۰ درصد تشکیل شد . برای تک فاز و کاربرد فرمول شرر نشان می دهند که اندازهی XRD نمونه تک فاز شد . الگوهای ۶۰۰ ° C پخت داده شد . در ۶۰۰ ° C و۵۵۰ ،۵۰۰ شدن، نمونه در دماهای بلورکها از ۱۷/۹ نانومتر در نمونهی آسیاب کاری شده تا ۲۰/۴ نانومتر در نمونهی تک فاز تغییر می کند.