سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا محمدی نسب – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
معصومه طباطبایی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
حمیدرضا خواصی – گروه شیمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این تحقیق کمپلکس از نیکل دو ظرفیتی با لیگاند ۲ و ۶- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید به روش هیدروترمال تهیه شد. ساختار این کمپلکس با فرمول Ni(phen)(3)][Ni(2,6pydc)(2)]} .11/5H(2)O]} ؛ (۶،۲- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید =۱۰,۱,۲,۶-pydc- فنانترولین = phen) بوسیله پراش اشعه X تعیین د. این کمپلکس در سیستم منوکلینیک با گروه فضایی C2/c متبلور می شود. اطلاعات سلول واحد به این ترتیب می باشد ( R = 0.0296؛ Z = 8 ؛ β = ۱۰۴٫۷۴۶° و (pm)c = 2446.08 و b = 1484.08 و a = 2977.08) کمپلکس حاضر یک تریب باکتیون (۲+)[Ni(phen)(3 ] و آنیون (۲-)[(Ni(2,6-pydc)(2] می باشد.