سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک بنکدارپور – گروه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مختار آرامی – گروه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود مشهدی – گروه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق از جلبک قهوه ای ساراگاسوم هیستریکس ، که زیستگاه طبیعی آن منطقه چاه بهار در حاشیه دریای عمان می باشد، برای استخراج آلژینات استفاده گردید . طیفهایFTIR بدست آمده از نمونه های استخراجی تایید کرد که ترکیب استخراج شده آلژینات سدیم است ولی با خ لوص پایین تر نسبت به نمونه های استاندارد . از آلژینات سدیم استخراجی برای تثبیت سلولهای مخمر ساکارومیسس سرویزیه برای استفاده در یک فرآیند غیرمداوم تولید اتانول به روش بچ تکرارشونده استفاده شد . نتایج بدست آمده % نشان داد که بهترین شرایط برای انجام عملیات تثبیت در محدوده مورد آزمایش، استفاده از محلول حاوی ١% آلژینات سدیم و ١٠ سلول بود . بهترین زمان برای توقف تخمیر در هر بچ نیز ١٦ ساعت تعیین شد . نتایج با فرآیند بچ تکراشونده همچنین نشان داد که پایداری دانه های ژل تثبیت شده تا ٢٠ بار استفاده خوب است ولی استفاده بیشتر باعث کاهش بهره وری فرآیند تخمیر اتانول می گردد.