سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهناز میرزائی – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
جهانگیر حیدرنژاد – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
اکبر حسینی پور – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
محمد صالحی – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، فارس

چکیده:

برای تهیه آنتی بادی جاروک لیموترش ۲۰ گرم رگبرگ لیموترش آلوده از منطقه جهاد آباد جیرفت با ۵ حجم ۰/۳ مولار گلایسین ۸، PH حاوی ۰/۰۲ کولار کلرید منیزیم و ۰/۰۲ مولار سولفیت سدیم (بافر GMX) هموژنیزه و عصاره به مدت ۱۵ دقیقه در ۲۰۰۰g و یک ساعت در ۳۹۰۰۰g سانتریفوژ گردید. رسوب حاصل از این مرحله پس از تیمار با آنتی بادی تولید شده بر علیه پروتئین های گیاه سالم در دور پائین و و بالا به روش فوق سانتریفوژ شد و رسوب نهایی در یک میلی لیتر بافرpH, 7/4 phosphate buffered saline) PBS) حل و پس از مخلوط کردن بافررسوب حل شده با هم حجم خود روغن اجوانت ناقص چهار بار به فاصله یک هفته به ماهیچه پای خرگوش و زیر پوست پشت گردن خرگوش یک در میان تزریق شد. دو هفته بعد از آخرین تزریق آنتی سرم جدا و سیستم الیزا راه اندازی شد. آنتی سرم تهیه شده در این آزمایش در رقت های ۱:۲۰ و ۱:۱۰۰ واکنش خوبی با نمونه های آلوده داد و با گیاه سالم و یک فیتوپلاسمای دیگر واکنشی نداد.