سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صباغ زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران مجتمع فنی مهندسی بابل – دانشگاه مازند

چکیده:

زمانی که زلزله بوقوع می پیوندد شریانهای حیاتی جامعه (شهر و روستا) دچار آسیبهای اساسی می شوند. مسئله اساسی در شرایط بحرانی این است که چگونهمی توان در کمترین زمان و با کمترین هزینه پارامترها و شبه های سرویس دهی جامعه مانند آب، برق ، گاز ، مخابرات ( تلفن ، اینترنت) ، راه، تونل، پل ، سیستم حمل و نقل و غیره را فعال و به حالت عادی و طبیعی بازگردانند و دوره بحران را هر چه سریعتر و با کمترین خسارت مالی و جانی سپری کرد؟
باتوجه به نقش بسیار حائز اهمیت شریان های حیاتی در ساختار مهندسی شهری بدیهی است که هر گونه دیر کرد در بازسازی شریانهای حیاتی ویا بازسازی بدون توجه به اولویت ها سبب آسیب های اساسی در بعد ساختاری و از آن مهم تر در بعد اجتماعی می شود. در این مقاله در نظر است با توجه به اصول اساسی مهندسی سیستم ها و بر مبنای روش ریاضیات مهندسی پیشرفته چگونگی انجام عملیات عادی سازی شریانهای حیاتی با محوریت سیستم های آبرسانی، در غالب یک برنامه (الگوریتم) جامع و با هدفباز گرداندن سیستم آبرسانی در سریع ترین زمان ممکن و با کمترین هزینهبه حالت عادی شرح داده شود.