سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا ذوالفقاری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی کیانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا

چکیده:

با توجه به لزوم وجود یک مرجع کامل و دقیق برای گسلهای ایران که حاوی مشخصات کامل گسلها بوده و همچنین دارای قابلیت به روزرسانی باشد در این تحقیق مطالعه روی گسلهای فعال ایران مورد توجه قرار گرفت. با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی بر روی گسلهای ایران، نقشه های مربوط به مقالات مربوطه با مقیاسهای کوچکتر مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از ابزارGISبه صورت فایل شکلی ثبت شد. در نهایت یک نقشه از گسلهای ایران با اینروش به دست آمد. این نقشه در کنار نقشه گسلهای فعال ایران چاپ ۱۳۸۲ [۱]و نقشه گسلهای ایران )پایگاه ملیداده های علوم زمین ایران( مبنای کار قرار گرفت و با استفاده از نقشه توپوگرافی رقومی ایران که با استفاده از فایلهای توپوگرافی( SRTM)به دست آمد، مورد اصلاح قرار گرفت. با این روش خطاهای موجود در موقعیت گسلهای نقشه هایقبلی تا حد زیادی اصلاح شد. مشخصات گسلها از جمله نام، نوع، امتداد و شیب و عکسها و منابع مربوط به گسلها بااستفاده از ابزارGIS در جدول مربوط به هر گسل ثبت گردید. به این ترتیب با انتخاب هر گسل می توان کلیه اطلاعاتمربوط به آن را مشاهده کرد.