سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد طبسی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- مرکز خراسان
فرهاد گلستانی فرد – دانشگاه علم و صنعت ایران
واهاک مارقوسیان – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر نمونه سازی توسط پرس ایزواستاتیک سرد به روش خشک (dry bag) انجام پذیرفت. اثر ترکیبات سیلیکاتی مختلف طراحی و بررسی شد و از بین آنها سه ترکیب محتوی ۹۰% کاربید سیلیسیم و ۱۰% کائولن؛ ۴۰% کاربید سیلیسیم؛ ۴۰% آلومینا؛ ۲۰% کائولن؛ ۴۰% کاربید سیلیسیم، ۴۰%کائولن، ۱۰% خاک نسوز و ۱۰% آلومینا از شرایط مناسبی برخوردار بودند. ویژگی های فیزیکی با افزایش دما در بعضی از ترکیبات تا دمای ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد به بعد افت این خواص مشاهده می گردد. افزایش زمان پخت بر ویژگی های فیزیکی کلیه ترکیبات اثر منفی دارد. معمولا با افزایش درجه حرارت استحکام خمشی سرد بهبود می یابد ولی افزایش زمان پخت منجر به افت این پارامتر می گردد.
مقومت به شوک حرارتی با افزایش دما و زمان پخت افت می کند و نوع ترکیب فاز زمینه اثر بسزایی بر خاصیت شوک پذیری دارد. آنالیز پراش اشعه X نشان داد افزایش زمان پخت منجر به تشدید تشکیل فاز مولایت می شود و مطالعات میکروسکوپی با SEM/EDX نشان دهنده ذرات سوزنی شکا مولایت در فاز بین دانه ای می باشد.