سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید میرازیی فرد – کارشناس برق – کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
محسن محسنی – کارشناس ارشد شیمی شرکت خدمات مهندسی انتقال نیروی خراسان

چکیده:

روش های تکاملی ابزار مناسبی در مدل سازی دانش انسانی می باشند . نکته مهم در استفاده از این ابزار شناسایی دقیق مساله ، قیود مورد توجه و نحوه پیاده سازی این قیود در الگوریتم می باشد ، بطوریکه کارآیی الگوریتم تا حد قابل توجهی متاثر از این گام هاست . ما در تهیه برنامه ریزی زمان بندی آزمایشگاه روغن که در واقع تهیه یک برنامه نگهداری پیشگیرانه است از این دانش کمک گرفتیم . الگوریتم ژنتیک بعنوان یک الگوریتم تکاملی در رسیدن به برنامه ای بهینه مورد استفاده قرار گرفت . قیود مورد توجه در برنامه ریزی دستی را شناسایی نمودیم و با استفاده از دو تکنیک خوشه سازی پست های همجوار و همزمان سازی انجام تست ها ، فضای جستجوی الگوریتم را تا حد زیادی کاهش دادیم . نرم افزار زمان بندی نیز تهیه گردید و اکنون در آزمایشگاه روغن مورد استفاده قرار می گیرد .