سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
تیمور توکلی هشتجین – استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
شیو گرجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آزمایشاتی جهت تهیه برگه گوجه فرنگی با استفاده از خشک کن خورشیدی کابینتی غیرفعال انجام شد. خشک کن شامل یک محفظه داغ است که از چوب ساخته شده است و طول آن برای کم کردن اثر سایه روی صفحات جانبی سه برابر عرض آن است. به منظور جذب بیشتر اشعه خورشید دیواره ها و کف به رنگ مشکی درآمده اند. این خشک کن ظرفیتی معادل ۵/۷ کیلو گرم بر متر مکعب سطح مفید خشک کردن دارد. برگه های گوجه فرنگی روی صفحه مشبک داخل خشک کن قرار گرفتند. در همه موارد استفاده از خشک- کن خورشیدی در مقایسه با خشک شدن در نور آفتاب منجر به کاهش زمان خشک شدن می شود. محصولی که در داخل خشک کن خورشیدی قرار می گیرد از باران، گردو غبار و حشرات محفوظ است و کیفیت محصول خشک شده بیشتر از محصولی است که در تابش مستقیم آفتاب قرار دارد. آنالیزهای تخمینی نیز نشان دادند که از نظر مصرف کنندگان برگه تولید شده در خشک کن خورشیدی مقبولیت بیشتری در مقایسه با برگه هایی داشته است که تحت تابش مستقیم آفتاب قرارداشته اند.