سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل صلاحی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

هیدروکسی آپاتیت که هیدروکسید فسفات کلسیم و نیز ارتوفسفات کلسیم بازی نامیده می شود دارای فرمول کریستالی Ca10(PO4)6(OH)2 یا ۳Ca3(PO4)2Ca(OH)2 و فرمول ملکولی به صورت Ca5(PO4)3OH می باشد. این ماده اصلی ترین جزء مینرالی استخوانها و دندانها است.
پودرهای هیدروکسی آپاتیت با خلوص بالا از واکنش محلولهای دی آمونیوم هیدروژن فسفات [NH4)2HPO4)] و نیترات کلسیم هیدراته [Ca(NO3)2.4H2O] در دمای اتاق و با کنترل pH در محدوده قلیایی تهیه شدند. آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و طیف سنجی فروسرخ (IRS) و نیز اندازه گیری Ca/P، تشکیل فاز HAp خالص را تائید می کند. مطالعات انجام شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داده است که ذرات اولیه در ابعاد زیر میکرومتر می باشد. مقدار کلسیم نمونه ها به وسیله فتومتری شعله و مقدار فسفر نمونه ها به وسیله آنالیز طیف سنجی فرابنفش با روش کمپلکس مولیبدنیوم تعیین شده است. نسبت اتمی کلسیم به فسفر (Ca/P) برای تمام نمونه های سنتز شده ۱/۶۷ تهیه شده در این کار تحقیقاتی در حال حاضر تحت مطالعات زیست سازگاری قرار دارد.