سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد امیدی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی
محمد خرم – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی
عبدالرضا صمیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی

چکیده:

در این پژوهش ، دانه های هسته – پوسته (کپسول) بر پایه آلژینات – کیتوسان با استفاده از ترکیب روش الکترواسپری و Complex Coacervation تهیه شده است . توانایی روش الکترواسپری در تولید دانه هایی با اندازه های مختلف و در عین حال با توزیع اندازه یکنواخت به اثبات رسید . نتایج نشان داد که اندازه ذرات با تغییر وزن ملکولی کیتوسان تغییر قابل ملاحظه ای نمی کند . اثر اعمال میدان الکتریکی بر اندازه و توزیع ذرات و تخلخل غشاء مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که با افزایش ولتاژ اعمال شده اندازه قطر ذرات و همچنین اندازه ضخامت پوسته دانه های تهیه شده کاهش می یابد . Bovine(BSA) Serum Albumin که یک پروتئین درشت مولکول است در هسته کپسول ها انباشت گردید و آزاد سازی BSA از کپسول ها در محیط آب مقطر بررسی شد . نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش ولتاژ اعمالی درصد آزاد شدن BSA افزایش یافته و نیز داروی انباشت شده در ذرات کاهش یافته است . اثر تغییر ولتاژ بر تخلخل غشاء باع شد که افزایش ولتاژ می تواند باعث افزایش تخلخل غشاء شود .