سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد امیدی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی
محمد خرم – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی
عبدالرضا صمیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی
ابراهیم واشقانی فراهانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی- بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این پژوهش، دانه های هسته – پوسته (کپسول) بر پایه کیتوسان با استفاده از ترکیب روش الکترواسپری و روش نازلهای هم محور تهیه شده است . توانایی روش الکترواسپری در تولید دانه هایی با اندازه های مختلف و درعین حال با توزیع اندازه یکنواخت به اثبات رسید . نتایج نشان داد که اندازه ذرات با تغییر وزن مولکولی کیتوسان تغییر قابل ملاحظه ای نمی کند . اثر اعمال میدان الکتریکی بر اندازه و توزیع ذرات و تخلخل غشاء مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که با افزایش ولتاژ اعمال شده اندازه قطر ذرات و همچنین اندازه ضخامت پوسته دانه های تهیه شده کاهش می یابد .هموگلوبین (Hemoglobin) که یک پروتئین درشت مو لکول است در هسته کپسول ها انباشت گردید و آزادسازی هموگلوبین از کپسول ها در محیط آب مقطر بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش ولتاژ اعمالی درصد آزادشدن هموگلوبین افزایش یافته و نیز هموگلوبین انباشت شده در ذرات کاهش یافته است . اثر تغییر ولتاژ بر تخلخل غشاء بررسی شد، افزایش ولتاژ می تواند باعث افزایش تخلخل غشاء شود.