سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غزال نداف – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مرشد – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی امیرنصر – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یک روش ساده برای تولید نانو الیاف الکریلو نیتریل حاوی نانو ذرات نقره تهیه درجا (in situ) نانو ذرات در محلول و سپس الکتروریسی محلول کلوئیدی حاصل است به منظور تهیه درجا نانو ذرات، نیترات نقره به محلول pan/dmf افزوده شده و احیایون های Ag به Ag0 با قوس زنون در طول پنج ساعت انجام میگیرد، که در این محلول پلی اکریلو نیتریل به عنوان تثبیت کننده (stabilizer) عمل کرده و یعنی کئوردیناسیون (coordination) بین یون نقره و سیانو نیتروزن پلی اکریلونیتریل مانع تجمع نانو ذرات می شود. به منظور اثبات وجود نانو ذرات در محلول از طیف جذب (uv absorption spectroscopy) uv استفاده و با میکروسکوپ نوری روبشی (SEM) نانو الیاف مشاهده و اثر غلظت نیترات نقره بر مورفولوژی و قطر نانو الیاف بررسی شده است.