سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هما همایونی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، ه
سیدعبدالکریم حسینی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، هسته تحقیقاتی عل
معصومه ولی زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، هسته تحق

چکیده:

ساختارهای نانو بواسطه داشتن ویژگی های منحصر به فرد، از کاربردهای مخلتفی برخوردارند. یکی از مهمترین زمینه های کاربردی منسجات تیهه شده از الیاف نانو، فیلتراسیون میباشد.تخلخل و نسبت سطح به حجم بالا و اندازه نانو متریک حفره ها و خواص ویژه جذب فیزیکی و شیمیایی از جمله دلایل راندمان بالای این نوع فیلترهاست. در کنار خواص فوق الذکر، استفاده ازپلیمرهای فعال و با قدرت جذبی بالا امکان افزایش قدرت جذب فیلترهاارتقاء کارآئی آنها را فراهم می سازد، یکی از مهمترین این پلیمرها که ازجایگاه بالائی در فیلتراسیون برخوردار است بیوپلیمر طبیعی کیتوسان (CS) است بدیهی است تلفیق ایندو ویژگی یعنی کاربرد بیوپلیمر کیتوسان (CS) در تولید نانو فیلترها می تواند کارآئی محصول را درحد قابل توجهی افزایش دهد.
البته الکتروریسی کیتوسان بواسطه ویسکوزیته بالای محلول آن فرایندی دشوار است. در این تحقیق ابتدا وزن مولکولی CS کاهش داده شد و سپس محلول CS 5 wt% در اسید استیک (AcOH) 90% جهت الکتروریسی بکار گرفته شد. نتیجه این فرایند تولید نانو الیاف بدون دانه CSبا میانگین قطری ۱۴۱nm می باشد.