سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی امیرفضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سید حسین سادات – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سعید باقری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف
محمد حسن مختاری – کارشناس ارشد شرکت ایران خودرو

چکیده:

برای کنترل کیفی هندسه بدنه خودرو روش های گوناگونی وجود دارد. آنچه در همه این روش ها مشترک است نیاز به انتخاب مجموعه نقاطی از بدنه برای اندازه گیری میباشد. انتخاب درست این نقاط از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین منظور در شرکت های مختلف تولید خودرو روش های خاصی برای تعیین و انتخاب نقاط کنترلی بدنه اتخاذ میگردد. در مقاله حاضر روشی جدید برای تعیین نقاط اندازه گیری حساس بدنه ارائه گردیده است. هدف از اجرای پروژه جاری تدوین و بهینه سازی اطلاعات مربوط به نقاط اندازه گیری حساس بدنه خودرو ملی میباشد.