سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حصارکی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فتح اله مضطرزاده – استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هانیه نوجه‌دهیان – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی زمانیان – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیمان های فسفات کلسیم آپاتیتی در پزشکی و دندانپزشکی دارای کاربردهای وسیعی از جمله پوشش دهی پالپ دندان، درزگیر کانال ریشه دندان، داربست مهندسی بافت استخوان، سیستم های رهایش دارو، ترمیم و بازسازی عیوب استخوان و … می باشند. در این تحقیق سیمان فسفات کلسیم آپاتیتی بر پایه تتراکلسیم فسفات و دی کلسیم فسفات آن هیدرات تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. مایع سیمان شامل محلول ۲/۵ درصد Na2HPO4 می باشد. الگوهای XRD از سیمان حضور فاز غالب هیدروکسی آپاتیت را در این ماده تأیید می نماید. زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان به ترتیب ۷ و ۱۵ دقیقه و استحکام فشار آن ۱۲ مگاپاسکال است. همچنین این سیمان دارای انقباض اندک پس از گیرش (حدود ۰/۲%) و میازن کل تخلخل ها ۳۱ درصد می باشد. مطالعات ریز ساختاری با SEM نشان دهنده ماتریسی شامل کریستال های سوزنی هیدروکسی آپاتیت، HA ، ذرات تتراکلسیم فسفات واکنش نکدره و میکروتخلخل در سیمان می باشد. همچنین نسبت Ca/P در سیمان با استفاده از آنالیز ۱/۶۹EDAX تعیین گردید که با همین نسبت در HA مطابقت دارد.