سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسیم عنابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه بیوتکنولوژی
سهیلا یغمایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
زهرا قبادی نژاد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

منابع مختلف طبیعی شامل خاک باغچه، خاک آلوده به روغن کارخانه روغن نباتی پارس قو و الویه فاسد شده جهت جداسازی سوش های مولد آنزیم لیپاز مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جداسازی میکروارگانیسم مولد لیپاز از دو محیط به صورت تصادفی استفاده شد.
درمرحله اول آزمون حدود ۹ میکروارگانیسم مشکوک به تولید این آنزیم مورد جداسازی قرار گرفت. درمرحله دوم سوش های بدست آمده در یک محیط شناسایی کیفی شامل روغن زیتون و تویین مورد مطالعه قرار گرفته و ۴ سوش از نظر تولید انزیم مورد تایید قرار گرفتند. در مرحله سوم قابلیت سوش ها جهت تولید آنزیم مورد سنجش کمی قرار گرفت و از این ۴ سوش بهترین سوش با توان تولید ۳۳٫۴ unit/Ml شناسایی گردید . برای این سوش انتخابی شرایط بهینه شامل دمای بهینه ، دورشیکر بهینه ، PH بهینه و اثر سوبسترا تعیین گردید.
با اعمال شرایط بهینه می توان برای این سوش انتخابی فعالیت آنزیمی را از ۳۳٫۴unit/mL به ۷۱٫۴unit/Ml رساند.