سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریدون قدیمی عروس محله – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک

چکیده:

امروزه قنوات یکی از مهمترین منابع تخلیه آبهای زیرزمینی به شمار می آیند به همین منظور جهت برنامه ریزی در افزایش آبدهی ۱۶ رشته قنات از شهرستان های اراک و خمین طبق شناسنامه ای که تهیه شده بود اطلاعات ویژگی های عمومی قنات، ویژگی های زمین شناسی ، هیدرولوژی، اقتصادی ، اجتماعی ، برنامه های مرمت قنات، برنامه های آبخیزداری ، متره و برآورد آنها تکمیل گردید و با آگاهی کامل از مشکلات برنامه های مناسب جهت افزایش آبدهی قنوات منطقه ارائه شد ارائه نیمرخ لوگ میله چاه ها و نمایش برنامه های مرمت قنات بر روی آن نقش مهمی در پیش بینی اعتبارات منطقه داشته است. لازم به توضیح است بدون تکمیل شناسنامه قنوات هزینه های مرمت قنوات بدون توجیهات فنی و اقتصادی بوده و هر ساله و یا چند سال با بروز مشکل دیگری هزینه های دیگری اختصاص داده می شود. در تمامی موارد اخیر مشکل اصلی مشخص نبوده و برنامه ریزی درستی تدارک دیده نشده اما با تهیه شناسنامه قنوات منطقه که اطلاعات کاملی در اختیار مدیریت قرار گرفت و در جهت برنامه ریزی احیا قنات اعتباراتی هزینه کردند که در مقایسه با اعتبارات قبلی پیش بینی شده بسیار فنی و اقتصادی بوده است.