سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین فرسوده – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، دانشگاه شهید باهنر کر
رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کریم فرخ نیا – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

در تحلیل دینامیکی سازه ها معمولا از انعطاف پذیری خاک زیر شالوده صرفنظر می شود. اما واقعیت این چنین نیست، و سازه با خاک زیر آن اندرکنش دارد. روشهای مختلفی برای بررسی اثرات خاک زیر شالوده بر روی پاسخ سازه وجود دارد که هر کدام دارای مشکلات خاص خود است. از جمله روشهائی که اخیرا ارائه شده و مخصوص محیط های بیکران است، روش المانهای نامحدود است. همچنین از جمله تئوریهای بکار رفته در حل معادلات در سالهای اخیر تئوری موجکی است. تنوع بسیار زیاد در شکل موجکها و همچنین موفقیت زیاد این روش در تحلیل امواج، نشان می دهد که استفاده از موجک برای کار با امواج زلزله می تواند مفید باشد. در این مقاله با استفاده از المانهای نامحدود و همچنین موجک ساده هار، به تحلیل اندرکنش خاک و سازه و تهیه طیف پاسخ پرداخته شده است. از مزایای این روش می توان به فرمولبندی بسیار ساده، سازگاری زیاد با واقعیت، مدلسازی خاک تا بینهایت، حجم کم عملیات و سرعت بالا اشاره کرد. با استفاده از این روش چند مثال حل شده، طیف پاسخ با توجه به اندرکنش خاک و سازه برای چند زلزله معلوم بدست آمده، با طیف پاسخ بدون اندرکنش خاک و سازه مقایسه شده و نتایج مورد بحث قرار گرفته است.