سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا ساعتچی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
شهرام رایگان – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در بین انواع مختلف فریت، فریت نیکل خواص مناسبی برای کاربردها ی مغناطیسی نرم و مواد با اتلاف کم در فرکانس های بالا دارد . در این مقاله ساخت فریت نیکل با ابعاد نانو از هماتیت و Ni2O3 با روش آسیای مکانیکی بررسی شد . نحوه تشکیل این اسپینل بوسیله دستگاه تفرق اشعه X مطالعه گردید . برای بهینه سازی ساخت فریت نیکل اثر زمان آس یا در نسبت گلوله به پودر مشخص مورد بررسی قرار گرفت . سپس با تغییر دادن نسبت گلوله به پودر، اثراین پارامتر نیز بر روی مراحل تشکیل این فریت بررسی شد . اثر عملیات حرارتی آنیل در دماهای مختلف روی تشکیل فریت در نمونه ها نیزمورد تحقیق قرار گرفت . نتایج عملیات حرارت ی نشان داد که محصول احیایی ایجاد شده در هنگام کار مکانیکی از بین رفته و فریت نیکل کامل تشکیل می گردد