سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی ساسانی قمصری – گروه پژوهشی لیزر حالت جامد، پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژی اتمی
علیرضا بهرامیان – گروه پژوهشی لیزر حالت جامد، پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژی اتمی،

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تهیه فیلم های نازک نانوساختار TiO2 می باشد که از طریق لایه نشانی غوطه وری (Dip-Coating) تهیه میشوند . محلول اولیه مورد استفاده جهت لایه نشانی از طریق هیدرولیز محلول تیتانیوم ایزوپروپکسید(TTIP) در pHهای مختلف تهیه شد . میزان عبور دهی فیلم به عنوان پارامتر اپتیکی، توسط دستگاه فتواسپکترومتر مورد بررسی قرار گرفت . همچنین برای تعیین فاز ساختاری نمونه از طیف سنجی FTIRکمک گرفته شد .