سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه حق بین نظرپاک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهران صولتی – پژوهشگاه مواد و انرژی
فتح اله مضطرزاده – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

هیدروکسی آپاتیت با فرمول Ca10(Po4)6(OH)2 جزء اصلی تشکیل دهنده بافت سخت است که به علت زیست سازگاری بالا و بیواکتیو بودن، با بافت زنده ایجاد اتصال قوی می کند و از این رو امروزه در کاربردهای پزشکی به طور گسترده ای به عنوان ایمپلانت به کار می رود.
در این پروژه قطعات هیدروکسی آپاتیت در گستره معینی از چگالی و استحکام مکانیکی تهیه شدند. قطعات از پودر هیدروکسی آپاریت تحت فشار ۸۶MPa شکل داده شدند و در محدوده دمایی ۷۰۰-۱۳۰۰درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت به سرعت گرمایش ۵C/min تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. چگالی قطعات بین ۲/۸۹ و ۳/۴۹g/cm3 به دست آمد.
آنالیز فازی نمونه ها توسط تکنیکهای پراش پرتو ایکس (XRD) و طیف سنجی مادون قرمز (IRS) انجام شد، در تمام نمونه ها نشانه ای از تجزیه فاز HA مشاهده نشد. استحکام خمشی نمونه ها به روشهای سه و چهار نقطه ای در محدوده ۴۴-۷ Mpa به دست آمد. سختی ویکرز قطعات در محدوده ۶/۱-۱/۵ Gpa و چقرمگی شکست نمونه ها نیز بین ۰/۵ تا ۰/۸۵Mpam1/2 اندازه گیری شد. مطالعات ریز ساختاری نیز توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که قطعات هیدروکسی آپاتیت تهیه شده در این پژوهش بالقوه می توانند به عنوان ایمپلانت در مهندسی پزشکی به کار برده شود.