سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسین احسانی – آزمایشگاه لایه نازک ،گروه فیزیک ، دانشگاه سمنان
حمید رضا قلی پور دیزجی – آزمایشگاه لایه نازک ،گروه فیزیک ، دانشگاه سمنان
پرویز کاملی – آزمایشگاه تحقیقاتی گروه فیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

لایه های نازک آلیاژهای x=60, 80 NixFe100-x روی بستر شیشه با ضخامت حدود ۱۰۰-۵۰ نانومتربه به روش تبخیر حرارتی در خلاء تهیه گردید. لایه ها توسط آزمایشهای SEM ، XRD وEDAX مورد مطالعه قرار گرفتند با استفاده از اندازه گیری الکتریکی ،مقادیر مربوط به مقاومت ویژه و TCR نمونه ها محاسبه ومقادیر مربوطه با نمونه های دیگر ساخته شده از روشهای دیگر مقایسه شد.