سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس اصلی سلیمانی – محقق- کارشناس ارشد مهندسی شیمی
علیرضا زارعی – محقق- دکتری شیمی تجزیه

چکیده:

پیل های سوختی یکی از منابع انرژی الکتریکی قابل حمل می باشند که در طی یک واکنش الکتروشیمیایی، جریان الکتریسیته را از طریق اکسیداسیون منابع سوختی تولید می کنند. بیشتر پیل های سوختی به طور مستقیم از گاز هیدروژن به عنوان منبع سوخت و اکسیژن هوا به عنوان عامل ا