سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف حسن زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
حبیب حکیم زاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
وحید نورانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
حامد سرورام – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله جزئیات تهیه یک مدل عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف پایه استوانه ای ارائه شده است . برای گسسته سازی معادلات حاکم بر مسئله از تفاضل محدود استفاده شده و روش صریح مک کورمک برای حل معادلات بکار رفته است . شبکه بندی مورد استفاده از نوع غیر یکنواخت بوده، و به منظور مقایسه، دو نوع شرایط مرزی لغزش آزاد و غیر لغزشی بر مدل اعمال گردیده است . سرانجام برای صحت سنجی مدل نتایج با داده های آزمایشگاهی سایر پژوهشگران در این زمینه مورد مقایسه قرار گرفته است .