سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران آریایی – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه، گروه آب، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران
سعید موسوی ندوشنی – دانشیار آب شناسی، گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران

چکیده:

فقر آماری یکی از مشکلاتی است که کارشناسان صنعت آب کشور همواره با آن روبرو بوده اند. در این مقاله با ارائه نرم افزاری جامع، مدلی بسیار ساده و کارا که قادر است با کمترین اطلاعات اولیه از حوضه آبریز، بارندگی روزانه را به آبدهی روزانه تبدیل کند تهیه شده است. مدلهای موجودی که برای تولید ترکیبی آمار جریان روزانه وجود دارند، برای بازسازی اغلب خصوصیات جریانهای روزانه از قبیل اوجو افت جریانهای سیلابی، جریان پیک سیلاب، حجم و محدوده امواج مناسب نیستند. لذا با استفاده از برخی دستاوردهای محققین در این زمینه، سعی شده است مدلی ارائه گردد که قادر است وقایع مهم جریان روزانه را بازسازی کند. در این مدل تبدیل بارندگی به رواناب، خروجی با سیستمی خطی به تقلید از آمارمشاهداتی تولید می شود. ورودی سیستم شامل وقایع قطعی مشاهداتی روزانه است.شکل تابع سیستم به بزرگی خروجی بستگی دارد. ابتدا روزهایی که بارندگی در آنها اتفاق افتاده، ارتفاع بارندگی وشکل تابع سیستم که منطبق با خروجی است، تعیین می شود. پس از این مرحله، مدلی وقایع بارندگی را می سازد. حاصل مدل برای حوضه های کوک و متوسط مناسب بوده است؛ مخصوصا نتایج مربوط به جریان پیک، حجم سیلابها، و محدوده های مربوطه، البته باید توجه داشت که دسترسی به یک اطلاعات اولیه ای حداقل با ۲ سال آمار ورودی مشترک (بارندگی و رواناب) ضروری است.