سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهران اریایی – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سید سعید موسوی ندوشنی – دکترای آب شناسی، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عب

چکیده:

فقر آماری یکی از مشکلاتی است که کارشناسان صنعت آب کشور همواره با آن روبرو بوده اند. عدم شکل مناسب و نبود وحدت رویه بین سازمان های متولی جمع آوری این آمار و حتی یک سازمان در زمان های مختلف نیز از دیگر مشکلات اساسی در این امر می باشد. در این مقاله با ارائه نرم افزاری جامع ، ابتدا مدلی برای فهرست کردن و تبدیل آمار مختلف هیدرولوژِیکی به یک فرمت واحد و نیز چند فرمت دلخواه به کاربر ارائه شده است. سپس مدلی برای آمار تصادفی بارندگی روزانه با استفاده از داده های اولیه مرتب شده و ایجاد خروجی به گونه ای که هم قابل استفاده در بخش های دیگر مدی و هم قابل استفاده در نرم افزار HEC-HMC باشد ارائه گردیده است. ورودی سیستم شامل وقایع مشاهداتی روزانه است. وقایع با تابع سیستم در هم آمیخته می شوند تا خروجی را بسازند. شکل تابع سیستم به بزرگی خروجی بستگس دارد. . ابتدا روزهای که بارندگی در انها اتفاق افتاده ، ارتفاع بارندگی و شکل تابع سیستم که منطبق با خروجی است، تعیین می شود. پس از این مرحله ، مدلی وقایع بارندگی را می سازد که شامل دو پردازش است . با استفاده از مدل زنجیره مارکوف توالی روزهای تر . خشک را تولید می کند ، سپس یک واقعه با بزرگی متناسب ، به هر روز تر نسبت داده می شود. یک پردازشگر در درجه اول اصلاح شده که خود قادر به برازش می باشد نیز به منظور بهینه یابی وقایع بارندگی تعبیه شده است . مولفه های تصادفی وقایع نیز از یک مبدل توزیع نمایی استخراج می شود. تناوب بارش ها در هر سال نیز به گونه ای مرتب شده که پارامترهای مربوط به هر ماه بطور جداگانه ای محاسبه شده و در ساخت آمار مورد استفاده قرار می گیرد. حاصل مدل برای حوضه های کوچک و متوسط مناسب بوده است. البته باید توجه داشت که دسترسی به یک اطلاعات اولیه ای حداقل با ۲۰ سال آمار ورودی ضرور ی است.