سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – مدیر و استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تر

چکیده:

تهیه مدلی که با استفاده از آن بتوان میزان مشارکت زیرحوزه های مختلف در یک حوزه آبخیز را تعیین نمود در مدیریت منابع آب نقش به سزایی دارد. اهمیت این فرایند خصوصا در مناطقی تشدید می شود که حوزه های مورد مطالعه به طور کامل به ایستگاههای اندازه گیری تجهیز نشده اند. در مقاله موجود یک روش کاملا جدید تحت عنوان روندیابی معکوس سیلاب (Reverse Routing Technique) و چگونگی تکامل و کاربرد آن در تعیین توزیع مکانی رواناب ارائه خواهد شد. روش موجود با موفقیت کامل در حوزه آبخیز معرف امامه در ایران مورد آزمایش قرار گرفته است بدین ترتیب با داشتن اطلاعات کامل از چگونگی توزیع رواناب درمناطق مختلف، امکان مدیریت صحیح پروژه های مهندسی حفاظت آب و خاک میسر می گردد.