سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت اله ناصری – کارشناسی ارشد هیدروژئولوزی
فاطمه مهدی پور – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

دشت نیریز که به دلیل افت شدید سطح آب زیرزمینی شرایط بحرانی دارد مورد بررسی قرارگرفته است دراین مطالعه با استفاده از مدل ریاضی ضرایب هیدرودینامیک آبخوان بهینه شد. سپس با استفاده از آن تاثیر کاهش ۵۰ درصدی در میزان بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی دشت روی سطح آب زیرزمینی دشت محاسبه گردید. مدل تهیه شده نشان داد که این کاهش موجب جبراین افت سطح آب در بسیاری از بخشهای دشت میگردد.