سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب حکیم زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
حامد سرورام – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله جزئیات تهیه یک مدل عددی برای شبیه سازی جریان درون استخرهای مستطیلی (با و بدون مانع) ارائه می شود. برای گسسته سازی معادلات حاکم بر مسئله از تفاضل محدود استفاده شده و دوروش مک کورمک و تخفیف (Relaxiation) برای حل معادلات به کار رفته است. شرایط مرزی حاکم غیر لغزشی بوده وشبکه بندی مورد استفاده از نوع ساده می باشد. دو شکل از این نوع استخرها در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است (استخر بامانع و استخر بدون مانع) و در پایان حاصل از دو روش تخفیف و مک کورمک با هم مقایسه شده اند.