سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید بیرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه تهران

چکیده:

اهمیت نمودارهای FAST تکنیکی در فرایند مهندسی ارزش بر کسی پوشیده نیست.تهیه این نمودارها در مرحله تحلیل کارکرد برای کارهای تخصصی و فنی موجب توسعه درک عمیقتر از موضوع میشود. این نوع از نمودارهای تحلیل کارکرد بیشتر برای زمینه های تخصصی کاربرد دارد و در عین حال موضوع یا زیر پروژه در حال بررسی ، چندان گسترده و وسیع نمیباشد. دقت در تهیه این نمودارها در نهایت به اشراف بهتر بر کارکردها و تفکیک آنها میانجامد. در این مقاله سعی میشود نحوه تهیه نمودارهای FASTتکنیکی و مزایای آنها با ذکر مثال واقعی روشن شود.