سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا هژبری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
یوسف رضایی نیک – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
عبدالجواد نوین روز – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان
نفیسه مقیمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج

چکیده:

در این مقاله نانو ذرات SnO2 جهت استفاده در حسگر گازی لایه ضخیم SnO2 با استفاده از مواد اولیه SnCl4 +5H2O ، Mg (OH)2 ,Mg(Cl)2 به روش واکنش شیمیایی حالت جامد با نسبت وزنی Sn به (۲:۱) Mg در فشار هوا با هزینه بسیار اندک وآسان تولید شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد میزان تغییرات اندازه نانو ذرات تولید شده از نوع دی اکسید قلع (SnO2) به هنگام عمل آنیل در دماهای ۴۰۰ , ۲۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتیگراد، بین ۷ الی ۳۲ نانومتر است . ساختار ریز و ریخت شناسی ذرات به وسیله XRD و SEM و TG-DTA مطالعه شده است