سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه خاتمیان – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی ، آزمایشگاه شیمی فیزیک معدنی
سودابه صبائی – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی ، آزمایشگاه شیمی فیزیک معدنی

چکیده:

در این کار تحقیقاتی، نانوتیتانیم اکسید به روش هیدروترمال در سطح زئولیت X و بصورت خالص سنتز شد. نمونخه ها به وسیله روشهای SEM , XRD و … مورد مطالعهو شناسایی واقع شدند و اندازه ذرات در نمونه های تهیه شده در محدوده کمتر از ۱۰nm بدست آمد. فعالیت فتوکاتالیتکی نمونه ها یتهیه شده در تخریب رنگ قهوه ای NG بررسی شد و فعالیت آنها با حذف TiO2 دگوسا به عنوان مرجع مقایسه شد.
TiO2 دگوسا رنگ را در مدت ۸۰ دقیقه حذف می کند و نانوتیناتیم اکسید سنتز شده به روش هیدروترمال در سطح زئولیت Xرنگ را در مدت ۶۰ دقیقه حذف می کند.