سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیررضا شاهین – دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی
محسن محسن نیا – دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

برای تهیه نانو پودر اکسید روی محلول آبی سولفات روی و هیدروکسید سدیم را مخلوط و بوسیله ی سانتریفوژ مخلوط حاصل، رسوبات هیدروکسید روی جدا می گردد . سپس رسوبات بدست آمده با پر اکسید هیدروژن مخلوط می شود . سل در بسته حاوی مخلوط حاصل را در دمای ۳۴۸ k به مدت ۲ h حرارت داده سپس سل را تا خشک شدن کامل مخلوط آن در دمای ۳۴۸ k قرار داده شد تا نانو پودر پراکسید روی زرد رنگ بدست آمد که با حرارت دادن این نانو پودر در دماهای ۷۷۳ K و ۹۷۳ K نانو پودر اکسید روی حاصل می شود که بوسیله آزمایش XRD نوع و اندازه کریستالی ذرات تعیین شده و نتایج بدست آمده گزارش گردیده است .