سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهراب منوچهری – گروه فیزیک،دانشگاه اصفهان، اصفهان و گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک ا
محمد حسن یوسفی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
مرتضی مظفری – گروه فیزیک،دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک،دانشگاه اصفهان

چکیده:

نانوذرات مغناطیسی Co0.5Zn0.5Fe2O4 به روش هم رسوبی در دماهای متفاوت از ۳۲ تا ۹۰ درجه سانتیگراد تهیه شدند. ساختار فازی با پراش پرتو X تعیین گردید. میانگین اندازه بلورک ها با افزایش دمای محلول، از ۶ تا ۸nm افزایش می یابد. نمودارهای FTIR نشان دادند که نمونه ها دارای آب هستند و فاز فریت کبالت- روی بطور کامل تشکیل شده است. مغناطش نمونه ها و تغییرات پذیرفتاری با دما نشان می دهند که نمونه ها در دمای اتاق رفتار ابرپارامغناطیس دارند و تا میدان ۱۰kOe اشباع نمی شوند. ثابت ناهمسانگردی نمونه ها از رابطه خطی بین TB حجم ذرات،
۴/۶ ×۱۰۵ J/m3 برآورد شد.