سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
عاطفه ابوذرزاده – پژوهشکده فناوری نانو، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،ایران
محسن جهانشاهی –

چکیده:
پلیمرهای قالب مولکولی امروزه به طور فزاینده ای در سیستم های دارورسانی استفاده می شوند. این پلیمرها با کاهش و کنترل سرعت رهایش می توانند مدت زمان حضور دارو در بدن را افزایش دهند.در این پروژه نانوذرات کروی پلیمر قالب مولکولی برای داروی نالیدیکسیک اسید با استفاده از مونومر عاملی متااکریلیک اسید(MAA ) و تر ی متیلول پروپان تری متاکریلات (TRIM ) به عنوان اتصال دهنده عرضی سنتز شد. MAA و TRIM دارای خاصیت زیست سازگاری و غیر سمی بودن می باشند.مورفولوژی نانو ذرات با میکروسکوپ الکترونی روبشی و خواص جذب آنها و کابرد ذرات بدست آمده به عنوان سیستم دارو رسان با واکنش های تعادلی جذب در محیط های آلی و همینطور محیط پپیچیده پلاسما بررسی شد. نتایج نشان دادند که نانو ذرات یکنواختی با میانگین اندازه ذرات ۶۸ نانومتر بدست آمد. آزمایش های جذب و رهایش دارو ثابت کردند که نانو ذرات بدست آمده دارای قدرت تشخیص و ظرفیت جذب بالا (۵۰ میلی گرم دارو به ازای هر گرم پلیمر) و مدت زمان رهایش طولانی دارو (۲۴۰ ساعت ) نسبت به پلیمر های غیر قالب مولکولی حتی در محیط پیچیده پلاسما می باشند که نتیجه برهمکنش دارو با مکان های تشخیص تشکیل شده در پلیمرهای قالب مولکولی است.این نانو ذرات پلیمری قالب مولکولی می توانند به عنوان سیستم های جدید دارورسانی و سیستم های تشخیص و تعیین مقدار دارو در محیط های پیچیده شیمیایی و زیستی به کار برده شوند