سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد امیرشقاقی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی پلیمر
مهرداد کوکبی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی پلیمر

چکیده:

یکی از عوامل مهم در فناوری ساخت و تولید قطعات سرامیکی پیشرفته تولید پودر اولیه با مشخصه های دلخواه نظیر اندازه، توزیع اندازه و خلوص است. پودر اولیه نقش مهمی در خواص نهایی محصول تولید شده ایفا می کند. تولید نانو پودر ۳Al2O از این نقطه نظر حائز اهمیت است. این پودر به روشهای مختلفی همچون سل-ژل، روشهای شیمیاییمحلول، تکلیس مستقیم آلومینا، لیزر و غیره تهیه می گردد. در این تحقیق، نانو پودر با استفاده از شبکه پلی آکریل آمیدی در قالب ریزی ژل در دمای پایین تولید می شود. در این روش می توان اندازه و شکل ذرات حاصله را کنترل کرد. اندازه نانو پودر ۳α-Al2O حاصله در حدود nm ۳۰ است. دمای تکلیس ºC ۱۱۰۰ است. میزان کلوخه ای شدن بسیاراندک و توزیع اندازه ذرات باریک است. شکل، اندازه، توزیع اندازه و انتقالات فازی به ترتیب توسط دستگاههای میکرسکوپ الکترونی نفوذی(TEM) و پراش اشعه (XRD) Xبررسی شد.