سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدیاسر صهری – گروه علوم پلیمر، پژوهشکده علوم، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علیرضا مهدویان – گروه علوم پلیمر، پژوهشکده علوم، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حمید صالحی مبارکه – گروه علوم پلیمر، پژوهشکده علوم، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

یکی از روشهای تهیه نانوذرات کامپوزیتی هسته – پوسته، فرایندهای شیمیایی است که مستقیماً در حضور نانوذرات معدنی واکنش پلیمریزاسیون انجام می گیرد . در این پروژه لاتکس حاوی هیبریدهای نانوساختاری از کوپلیمر و نانوذرات معدنی با روشهای پلیمریزاسیون مینی امولسیونی سنتز شده است . قبل از کپسول دار کردن، نانوذرات معدنی ) ) Fe3O4 با الئیک اسید اصلاح سطحی شدند . سپس واکنش کوپلیمریزاسیون مونومرهای استایرن و بوتیل اکریلات روی سطح این نانوذرات اصلاح شده انجام شد . نانوذره معدنی موقعی که در ساختار پلیمری وارد می شود باعث افزایش سفتی، سختی، دمای تخریب ، دمای ذوب و درصدکریستالی و . . . می شود تکنیکهای مورد استفاده برای شناسایی نانوکامپوزیتهای سنتز شده شامل TEM ، SEM ، DLS ، FT-IR ،VSM ،TGAو … بودند