سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روزبه شاهکویی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بیت اللهی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سرپولکی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد حسینی بای – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق دستیابی به نانو کامپوزیت آلومینا – زیرکونیا با نسبت %۱۵ وزنی زیرکونیا ک املا پخش شده در زمینه آلومینا می باشد . در راستای این هدف نانو کامپوزیت آلومینای چقرمه شده با زیرکونیای تتراگونال با روش سنتز احتراقی محلول تولید شد . اوره به عنوان سوخت و نمک های نیتراتی آلومینا و زیرکونیا به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج تحقیقات TEM بر روی پودرهای بدست آمده از سنتز احتراقی محلول نشان دهنده آن است که دستیابی به ذرات نانومتری آلومینا و زیرکونیا با یک توزیع همگن از ذرات زیرکونیای نانومتری در زمینه آلومینا با روش سنتزاحتراقی محلول امکان پذیر است . نتایج تحقیقات XRD نشاندهنده تشکیل فازهائی نظیر آلفا آلومینا و زیرکونیای تتراگونال در مورد نمونه های سنتز شده بدون اعمال هرگونه عملیات حرارتی اضا فی بود . اندازه متوسط کریستالیت های زیرکونیا و آلومینا با استفاده از این روش در محدوده ۲۵-۳۰ نانومتر بود