سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
نسرین اسماعیل زاد – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران
فاطمه قنبری – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران

چکیده:
نانوذره مس تهیه شده به روش الکترولیز بر روی پلی ایمید پوشش داده شد. مورفولوژی ذرات تهیه شده به وسیله میکروسکوپ انتقال الکترونی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و IR مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فعالیت کاتالیستی نانو کامپوزیت تهیه شده از مالاشیت سبز به عنوان یکی از آلاینده های محیط زیست استفاده شد. اثر غلظت نانوکامپوزیت، غلظت آلاینده، زمان و pH مورد بررسی قرار گرفت. شرایط مناسب برای حذف آلاینده در pH=4 و غلظت نانوکامپوزیت برابر ۱ گرم تعیین شد.