سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه گل محمدی – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی ومهندسی
مهرداد کوکبی – دانشیار مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی ومهندسی دانش
علی اکبر انتظامی – استاد شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق ساخت نانوکامپوزیت پلی آنیلین به صورت فیلم نازک به روش محلولی با هدف کاربردی محر کگونه بررسی شده است. به این منظور ابتدا پلی آنیلین سنتز شده و برای از بین بردن نقاط ضعف در برخی خواص نظیر خواص مکانیکی، حرارتی و … پلی آنیلین از تقویت کننده نانومتری مونت موریلونیت اصلاح شدهCloisite۱۵Aدر آن استفاده شده است. بهدلیل اینکه این گروه از خاک رس با توجه به ساختار فیزیکی خود در حلالهای آلی حل نم یشوند از روش محلولی برای تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین – مونت موریلونیت استفاده شده است. ساختار نانوکامپوزیتهای حاصل، توسط آزمون پراش اشعه ایکXRD مورد مطالعه قرار گرفته است، که از نوع از هم گسیخته کامل است.